• Provádíme komplexní léčebnou a preventivní péči. Každý pojištěnec má nárok na preventivní prohlídku ve 2-letých intervalech.
  • Ordinace je vybavena EKG, přístroji k měření INR, CRP a test na okultní krvácení do stolice.
  • Pracovně-lékařské prohlídky všech rizikových kategorií u nasmlouvaných subjektů a v rizikové kategorii 1 u všech registrovaných pacientů.
  • Očkování
    • základní - tetanus v 15-tiletých intervalech do 60 let a v 10-tiletých intervalech nad 60 let věku pacienta,
    • nehrazené ze zdravotního pojištění (klíšťová meningoencefalitida, chřipka, pneumokok, virová hepatitida ...).
  • Administrativní činnost - lékařské zprávy, formuláře pojistného plnění, návrh na lázeňskou péči, výpis z dokumentace...

Novinky