O nás

MUDr. Marie Dohnalová

  •  promoce na LF MU Brno v r. 2008
  •  sekundární lékařka na interním oddělení KIGOPL FN Brno + 4 roky služby na příjmové ambulanci
  •  atestace ze Všeobecného praktického lékařství pro dospělé 2012
  •  zastupující praktická lékařka na částečný úvazek či dohodu v několika ordinacích PL od 2015 - 2019
  •   od 2/2020 v ordinaci na Gellhornova 9

Diplom celoživotního vzdělávání, Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru: všeobecné praktické lékařství

členka:   Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR

 

Dana Málková

všeobecná zdravotní sestra