Pandemie viru COVID - 19

Z důvodů probíhající pandemie viru COVID - 19 prosíme pacienty, aby svůj zdravotní stav konzultovali telefonicky. Bude-li nutná Vaše návštěva v ordinaci, objednáme si Vás na konkrétní čas. Jsme schopni posílat e-Recepty prostřednictvím SMS na telefon či na e-mailovou adresu. V indikovaných případech po tel. konzultaci jsme schopni vystavit e-Neschopenku.

Prosíme pacienty s respiračním onemocněním typu kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti, teploty či pacienty v kontaktu s osobou pozitivní na COVID - 19, aby naši ORDINACI NENAVŠTĚVOVALI. Telefonicky nás kontaktujte a po zvážení příznaků, jsme schopni Vás poslat na testy COVID - 19 na odběrové místo.

Můžete volat do ordinace na tel. 516 412 029. Lze také kontaktovat "koronalinku" 1212, Krajskou hygienickou stanici pro JMK (v době 8 -17 h 773 768 994, mimopracovní dobu 606 039 515)