Ceník

Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel:
- základní  400 Kč
- rozšíření, prodloužení, obnovení 300 Kč
Vstupní, periodická pracovně-lékařská prohlídka kategorie 1  400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro zaměstnavatele 100 Kč
Vstupní vyšetření (brigáda, důchodci, studenti)    200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz (základní, prodloužení platnosti)  300 Kč
Vystavení potravinářského průkazu     200 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu na vysoké škole 100 Kč
Vyplnění úrazové pojistky 200 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění  100 Kč
Vystavení profesního průkazu  100 Kč